המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/08/2015
מספר עדכון: 43
מחיר: ₪445

פרק לדוגמא!

סוגיות בדיני מסים

4 אוגדנים ובהם מגוון שאלות ופתרונן בנושאים השונים בתחום המס.

מאת: מנחם כהן, עו"ד (רו"ח) כלכלן ומוסמך למנהל עסקים

באוגדנים ניתן למצוא פתרונות למבחני מועצת רואי החשבון ב"מסים א'" וב"מסים ב", מבחני מועצת יועצי המס ועוד.
כל פתרון מלווה בהסברים מפורטים. פתרונות מעודכנים מעת לעת. חלוקה לפ יחוצצים.

האוגדנים מחולקים לנושאים ולמועדי מבחנים. כולל אינדקס להתמצאות קלה ומהירה.
מיועד לסטודנטים לחשבונאות ויועצי מס, ולקהל רואי החשבון.

להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: