המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/04/2024
מספר עדכון: 97
מחיר: ₪1,615

פרק לדוגמא!

דיני מסים - מהדורה דיגיטלית

אנציקלופדיית מסים רחבת-היקף בת 12 אוגדנים!: הכנסות, הוצאות, קיזוז הפסדים, קופות גמל, מיסוי היחיד, דוחות, הצהרות הון וסמכויות פקיד שומה, ניהול פנקסים, מיסוי בינלאומי, חוק מע"מ, ביטוח לאומי, רווחי הון ושוק ההון, מיסוי תאגידים ומיסוי מקרקעין, ניכויים במקור וגבייה.

כולל מנוי שנתי. כיום, הורחבה האנציקלופדיה ונוסף האוגדן ה-12מעל 10,800 עמודים.

האוגדנים מתעדכנים 4 פעמים בשנה.

*ניתן להשיג במהדורה דיגיטלית בלבד - לפרטים 03-6875982*


להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: