המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/03/2019
מספר עדכון: 85
מחיר: ₪2,150

פרק לדוגמא!

דיני מסים

אנציקלופדיית מסים רחבת-היקף בת 11 אוגדנים!: הכנסות, הוצאות, קיזוז הפסדים, קופות גמל, מיסוי היחיד, דוחות, הצהרות הון וסמכויות פקיד שומה, ניהול פנקסים, חוק התיאומים, מיסוי בינלאומי, חוק מע"מ, ביטוח לאומי, רווחי הון ושוק ההון, מיסוי תאגידים ומיסוי מקרקעין, ניכויים במקור וגבייה.

כולל מנוי שנתי. כיום, הורחבה האנציקלופדיה ונוסף האוגדן ה-11מעל 10,000 עמודים.

האוגדנים מתעדכנים 4 פעמים בשנה.

*ניתן להשיג במהדורה דיגיטלית בלבד - לפרטים 03-6875982*


להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: