המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

ערב העיון הקרוב:

 


ערב העיון הקודם: קופה מרכזית לפיצויים; מגבלות שכר לבעלי שליטה 31.5.17

לרכישת דיסק ותדפיס ההרצאה האחרונה - לחץ כאן

 

טופס התעניינות