המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

תאריך פתיחה: חודשי - ביום רביעי של כל סוף חודש |  מספר מפגשים: 7  |  מחיר:  740 ש"ח + מע"מ

אפשרות לרכוש תקליטור [CD] האזנה: קיימת (מחיר במסלול האזנה: 755 ש"ח + מע"מ)
אפשרות להשתתף במפגש או בנושא בודד: קיימת  (מחיר למפגש/נושא בודד: 150 ש"ח + מע"מ)

 

 לחצו כאן למילוי טופס התעניינות

טופס התעניינות