המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

דיסק הרצאות מוקלטות כולל תדפיסי ההרצאות

מחיר הרצאה בודדת - 150 ש"ח + מע"מ

מחיר 4 הרצאות לפי בחירה - 375 ש"ח + מע"מ

מחיר כל ההרצאות - 1050 ש"ח + מע"מ

 

טופס התעניינות