המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

הרצאה בודדת - 150 ש"ח + מע"מ

סדרה של 7 הרצאות 755 ש"ח + מע"מ

ההרצאה האחרונה מתאריך 28/06/17

טופס התעניינות