המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/06/2019
מספר עדכון: 0
מחיר: ₪295

פרק לדוגמא!

ספר הצהרות הון - מהדורה שניה!

הספר "הצהרות הון" מהווה שילוב של חומר פרקטי ותיאורטי השזורים זה בזה.

מטרת השוואת ההון היא לשמש ככלי משלים וחלופי כאחד לעריכת שומה לפי מיטב השפיטה לצד שיטות השומה האחרות, אולם מזווית שונה, ומערבת את התחומים העסקיים והפרטיים.

מה משמעות הצהרת ההון ומי חייב להגישה? מהי השוואת ההון? כיצד יש למלא טופס הצהרת הון? אילו פריטים מקומם בטופס הצהרת הון ואילו בהשוואת ההון? כיצד לערוך השוואת הון? כיצד יש להתמודד עם הוצאות מחיה שקבע פקיד שומה וכיצד יש לבחור טבלת הוצאות המחייה ולהתאימה למשפחת הנישום?

על שאלות אלו ואחרות נועד לענות הספר.

כתיבת הספר היא פרי ניסיון רב שנים של המחבר הן בפרקטיקה, הן בהדרכה והן ביעוץ ומטרתה לשפוך אור על נושא שיש בו משום מילוי חלל ריק בספרות המקצועית.

הספר כולל פרקים העוסקים בהצהרת ההון מטרתה ומרכיביה, והטיפול בפריטים ואירועים מיוחדים, מועד הגשת הצהרת ההון, השוואת הון, ייחוס הפרשי הון, הוצאות מחיה וביקורת על השימוש בטבלאות המחיה,

הסברים להון, גידול הון לא מוסבר ומשמעותו ועוד. לאלה צורפו נספחים הכוללים חוזרים מקצועיים, תמציות פסיקה והערות העורך (פסקי הדין המלאים מופיעים באתר המשפטי מסטקס), טיפים לטיפול בהצהרות הון,

דוגמאות מתוך בחינות במסים (סוגיות בדיני מסים) ועוד.

אם מי מהקוראים מצא מענה לשאלתו, נעזר בעצה ובהדרכה שבספר, קיבל חיזוק ותמיכה לדעתו, בא המחבר בכך על שכרו.


להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: