המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/11/2016
מספר עדכון: 1
מחיר: ₪60

פרק לדוגמא!

ספר כניסת טובין

המכון למסים נטל על עצמו למלא את החלל הריק ואת היעדר ספר כניסת טובין

בנמצא והוציא לאור ספר כניסת טובין במהדורה מצומצמת.

הספר מכיל:

1. דפים לרישום כניסת הטובין;
2. הוראות לרישום בספר כניסת טובין;
3. דוגמא לרישום בספר כניסת טובין;
4. דברי הסבר ופרשנות;

חלק מלקוחותיך חייבים בניהול ספר כניסת טובין;

בדרך כלל, ספר תקבולים ותשלומים אינו מהווה תחליף חוקי מלא לספר כניסת טובין ולכן חובה לנהל ספר כניסת טובין ואין להסתפק בתחליפים שאינם חוקיים;

ברוב העסקים שבהם חייבים לנהל ספר כניסת טובין ואינם מנהלים אותו, נפסלים הספרים. בעקבות הפסילה עלולות לצאת שומות גבוהות לפי מיטב השפיטה וסנקציות רבות אחרות;

המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ ממשיך גם בהוצאת יומן הרופא לפי תוספת ו' להוראות לניהול חשבונות וימשיך להוציא ספרי חשבונות לפי דרישה ולפי הזמנה.


להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: