המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/08/2023
מספר עדכון: 1
מחיר: ₪595

פרק לדוגמא!

ספר המס בפרישה

הספר "המס בפרישה" נועד למלא חלל ריק בספרות המקצועית ועוסק בפרישת הנישום מעבודה, בין שהוא צעיר ובין שהוא מבוגר, באפשרויות השונות לקבלת מענק פרישה, במשיכת כספים מקופת גמל בצורת קצבה, היוון קצבה, תיקון 190 לפקודה, החזרי מס לגמלאים, יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים ועוד.

פרישה מלווה בקבלת כספים - פיצויי פיטורים (מענק פרישה), קצבה ותשלומים נוספים. על כל אלו מוטלים מסים שונים שהעיקרי בהם הוא מס הכנסה. הן על פיצויי הפיטורים והן על הקצבה המתקבלים בעת פרישה מעבודה חלים פטורים שונים, אולם קיים קשר בין פטור על פיצויי פיטורים והפטור על קצבה.

תהליך הפרישה הוא מורכב משום שהוא מערב בתוכו לא רק את סבך המיסוי שבנוי מריבוי של רגולציה שבראשה תיקון 190 לפקודה, פסיקה, חוזרים מקצועיים, טפסים שונים וכו', אלא הוא אף משיק למספר תחומים - התחום המשפטי, התחום הביטוחי, התחום הכלכלי, התחום הסוציאלי ועוד, דבר המקשה על ההבנה בחישוב המס, פריסת פיצויים, הפטור , ההיוון ועל קבלת ההחלטות הנדרשות. כך למשל, במצב שאדם מגיע לגיל הזכאות" ועליו להחליט על "קיבוע זכויות" ולמלא בטופס 161ד את בחירתו בין פטור על קצבה, פטור על מענק הפרישה, או בחירה בהיוון קצבה. הוסיפו לכך את הקושי בהערכת תוחלת החיים ותמצאו שההחלטות בקשר לבחירת עיתוי התחלת קבלת הקצבה, היוון הקצבה ללא היוון ועוד, אינן ענין של מה בכך.

מהי "פרישה", מהי "קצבה", מהי "קצבה מזכה", מהי "קצבה מוכרת", איזה פטור יש ל"קצבת שאירים", מהו "גיל הזכאות", מהו "קיבוע זכויות", מהי "פריסת פיצויים", מהו "היוון קצבה" מהם "מענקים פטורים", מהו "רצף קצבה" ומהו "רצף פיצויים", מהן "נוסחת השילוב" ו"נוסחת הקיזוז", מהו "חשבון חדש"? כיצד ממלאים טפסי פרישה (161, 161א, 161ב, 161ג, 161ד, 116ג), כיצד פסק דין שבטון השפיע על נושא הפריסה? על שאלות אלו ואחרות נועד הספר לענות.

הדוגמאות הרבות, התרשימים והטבלאות מציפות את הספר בבחינת כל המרבה הרי זה משובח,

שכן בכך מתמצית "שפת המסים".

הספר, בכריכה קשה, מכיל 860 עמודים.


להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: