המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/01/2017
מספר עדכון: 0
מחיר: ₪68

פרק לדוגמא!

ספר כניסת טובין

המכון למסים נטל על עצמו למלא את החלל הריק ואת היעדר ספר כניסת טובין

בנמצא והוציא לאור ספר כניסת טובין במהדורה מצומצמת

הספר מכיל:

1. דפים לרישום כניסת הטובין;

2. הוראות לרישום בספר כניסת טובין;

3. דוגמא לרישום בספר כניסת טובין;

4. דברי הסבר ופרשנות;

חלק מלקוחותיך חייבים בניהול ספר כניסת טובין;

בדרך כלל, ספר תקבולים ותשלומים אינו מהווה תחליף חוקי מלא לספר כניסת טובין ולכן חובה לנהל ספר כניסת טובין ואין להסתפק בתחליפים שאינם חוקיים;

ברוב העסקים שבהם חייבים לנהל ספר כניסת טובין ואינם מנהלים אותו, נפסלים הספרים. בעקבות הפסילה עלולות לצאת שומות גבוהות לפי מיטב השפיטה וסנקציות רבות אחרות;


להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: