המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/04/2023
מספר עדכון: 19
מחיר: ₪495

פרק לדוגמא!

חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד

שני אוגדנים הכוללים חישובים מפורטים של כל היבטי המס בנושא המקרקעין, לרבות דברי ההסבר הנחוצים.
 
דוגמאות בחישוב מס שבח (מכירת מגרש; ניכויים לפי סעיף 39, איגודי מקרקעין; עסקת קומבינציה; פריסת שבח ריאלי; יורשים ומקבלי מתנה; דירת מגורים עם זכויות בניה - כפל שווי; גילום מס שבח; פירוק; הפקעה; חכירה; שינוי ייעוד; אופציות; משק חקלאי; מקרקעין בחו"ל; זכות חזקה במקרקעין ועוד), מס רכישה (מבנה עסקי; דירת מגורים מקבלן; חלק מדירה; שינויים ותוספות, חניה, רכישה בתשלומים; הפיכת רכוש קבוע למלאי; העברה לקרוב, חליפין; פטור לנכה, לעולה), ניכויים, מע"מ, היטל השבחה, ממ"י ועוד

להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: