המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/09/2023
מספר עדכון: 23
מחיר: ₪395

פרק לדוגמא!

לקסיקון המסים

לא יודעים מה זה "חברה משפחתית"? פקיד השומה טוען שנעשתה "עסקה מלאכותית"

2 כרכים  של לקסיקון המסים הכוללים  כ-1,680 עמודים של לקט מונחים במסים (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, היטל השבחה, עידוד השקעות, מיסוי בינלאומי, קופות גמל, ניהול פנקסים, שינוי מבנה ועוד)- 430 מונחים.

מידע שימושי, מרוכז ומעובד, נגיש. כולל שני סוגי מפתחות. כולל עדכונים לשנה.


להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: