המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס


עדכון אחרון: 01/04/2024
מספר עדכון: 24
מחיר: ₪695

פרק לדוגמא!

מיסוי קבלני בנין

שלושה אוגדנים מהודרים הכוללים מעל ל-2,506 עמודים של דברי הסבר ופרשנות, חוקים, צווים ותקנות, פסקי דין, דוגמאות מספריות, חוזרים מקצועיים, נהלים, טפסים ועוד...

חובה לכל קבלן ואיש מקצוע העוסק בבניינים. כולל פרק פטור לדירת מגורים.


האוגדנים כוללים אינדקס א-ב לגישה נוחה ומהירה. עכשיו במהדורה מחודשת ומקיפה.


להורדת טופס הזמנה/חידוש מנוי:

תוכן עניינים: