המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

מאמרים

השוואת הון – בפער זמן ארוך בין הצהרות ההון
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פרטי חשבוניות המס שיוציא הקבלן בקומבינציה
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קומבינציה, תמ
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ניהול חשבונות על ידי קבלנים
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
כיצד ניתן למשוך כספים מעל ל"סכום הצבירה המזערי" מקופה לקצבה?
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
האם הוצאות בבית של טלפון ואינטרנט מותרות בניכוי??
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
התנאים להחלת סעיף 8א(ג) לפקודה
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חסכון בביטוח לאומי בהתאגדות כחברה
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
שערים יציגים דולר ואירו עד יום 2.10.2019
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: דיני עבודה
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - הימנעו מלאבד קצבאות אזרח ותיק!
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
השוואה בין בפנסיה חובה לשכירים לבין פנסיה חובה לעצמאים
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
רכישת דירה בקבוצת רכישה לעומת רכישה מקבלן
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - טיפים נבחרים
תאריך פרסום: 17/01/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פילוג רווחים
תאריך פרסום: 17/01/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סוגי רכב
תאריך פרסום: 13/12/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סעיף 12 לחוק מע"מ - מענק ותמיכה כחלק מהמחיר
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הכנסת משפחה אומנת
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - קצבת זקנה
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: חיקוקי ביטוח לאומי
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דמי מחלה - סקירה כללית
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: דיני עבודה
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
תקופת אכשרה לקצבת זקנה בחוק הביטוח הלאומי
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
יצרני חשמל על ידי מיתקן פוטו וולטאי
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!