המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

מילון מונחים

saving clause
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
B.O.T
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ייחוס אופקי וייחוס אנכי
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מהו מפגש עם הכסף?
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מבנה דיווח אחיד
תאריך פרסום: 25/10/2017
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ממשק מעסיקים
תאריך פרסום: 25/10/2017
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מס סניף
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מונחים פנסיונים
תאריך פרסום: 05/12/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פריסת שבח ריאלי
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
זכות מיסוי ראשונית ושיורית
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
אמנה למניעת מסי כפל
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מה זה "מענק שנים עודפות"?
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חוק האנגלים
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
רכישה עצמית של מניות
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
"הכנסה"
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
טופס 50
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
"ביטול עסקה" ו"מכר חוזר"
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מונחים במיסוי בינלאומי
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: לקסיקון המסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!