המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

דוגמאות תרגול

התאמת טבלאות המחיה לנישום
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: ספר הצהרות הון - מהדורה שניה!
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פיצול פיזי (אופקי) ופיצול רעיוני (אנכי)
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קומבינציה, תמ
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ניכוי הוצאות השבחה [סעיף 39(1)]
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מס רכישה בעסקת קומבינציה
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קומבינציה, תמ
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
"ייחוס אופקי" ו"ייחוס אנכי" אצל קבלן בונה
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הכנסות מפיצויי פיטורים בעקבות פטירה
תאריך פרסום: 22/10/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מס שבח מקרקעין במכירה ע"י מקבלי מתנה
תאריך פרסום: 23/05/2017
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
התקופה הקובעת
תאריך פרסום: 23/05/2017
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מכירת דירת מגורים החל מיום 1.1.14
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הצהרות הון – טיפול בפריטים מיוחדים
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישוב סכום הפטור
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: דיני מסים - מהדורה דיגיטלית
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
יום הרכישה במכירת זכות במקרקעין בידי מי שהיה דייר מוגן ולימים רכש את הבעלות בנכס
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
תמ"א 38/2 - דוגמאות בסיסיות
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חסכון במס רכישה על ידי רכישת הדירה על שם הילד מחוסר הדירה
תאריך פרסום: 01/12/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פתרון תרגילים במס ערך מוסף
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור:
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מכירת דירת יוקרה שנרכשה לפני 1.1.14
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישובי מס במקרקעין
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור:
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פתרונות למבחנים במסים - הצהרות הון
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור:
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
כלים שימושיים לחישוב מס שבח מקרקעין
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!