המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

תשובות לשאלות

שיטה מתקנת אצל קבלן בונה
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הכנסה מותרת בגיל המותנה
תאריך פרסום: 22/10/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הפרשה לפנסיה חובה לגבי בעלי שליטה
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - קצבת זקנה
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פריסה מול מנהל מס שבח מקרקעין לעומת פריסה מול פ"ש
תאריך פרסום: 13/06/2017
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
משיכות מקופת פנסיה בגיל 60
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סעיף 17(11) לפקודה - הוצאות בגין הכנת דוחות בקשר למס
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פטור מדמי ביטוח לאומי למי שעבר את גיל הפרישה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הצהרות הון
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מכירת נכס מחו"ל לחו"ל, מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דיני עבודה - דמי מחלה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: דיני עבודה
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דיני עבודה - חופשה מרוכזת
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ביטוח לאומי - חבות לגבי הכנסות מחו"ל של עולה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ניהול ספרים - שובר קבלה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ניכוי הוצאות במכירת ניירות ערך סחירים בבורסה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!