המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

דוגמאות וטפסים

פירוט סוגי טפסים במיסוי מקרקעין
תאריך פרסום: 06/10/2019
מקור: מיסוי קבלני בנין
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פרוטוקול השמדת מלאי
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הצהרה כי עיקר ההכנסה היא ממשכורת גימלה או קיצבה
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
טופס 631 - הצהרה על שיתוף בנכסים
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה
תאריך פרסום: 07/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
טופס 50 - הלכה למעשה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!