המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

תכנוני מס

מהו סדר קיזוז הפסדים?
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
יחיד או שותפות לעומת חברה
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
סדר קדימויות במכירת דירה בפטור ממס שבח מקרקעין
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חברת ארנק
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
משיכת כספים מקופה לקצבה שעולה על "סכום הצבירה המזערי"
תאריך פרסום: 03/10/2019
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
כפל שווי לעומת מיצוי זכויות הבניה
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פיצויי פיטורים - תכנון קבלתם
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
טיפים בנושא קצבאות
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
דרכים נבחרות להקטנת מס רכישה
תאריך פרסום: 15/05/2017
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
השכרת דירת מגורים - בחירה בין החלופות
תאריך פרסום: 13/12/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
מניעת זקיפת שווי הפרשת מעביד לקצבה אצל בעלי שליטה
תאריך פרסום: 05/12/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הוצאה עסקית מוכרת - עלות ההוצאה נטו
תאריך פרסום: 30/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
קצבה פטורה, היוון פטור או מענק פרישה פטור?
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
הקטנת מס רכישה בשינוי יעוד של דירה יחידה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
רכישת דירת מגורים ושינוי יעוד למשרד לאחר תקופה סבירה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
תכנון מס בקבוצת רכישה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: חישובי מס במקרקעין - מהדורה דיגיטלית בלבד
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
השכרת דירת מגורים - בחירה בין החלופות
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
בניה על מגרש ומכירתו כדירה מזכה
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חישוב מאוחד נסוג בפני החישוב הנפרד וה"מעין נפרד"
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
פיצויי פיטורים - תכנון קבלתם
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: תכנוני מס
לחץ כאן לצפייה בתוכן!