המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ

ספרות מקצועית במסים ומאגר המידע מסטקס

חוזרים מקצועיים

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - דחייה
תאריך פרסום: 01/05/2018
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
החלטת מיסוי 6326/16
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
החלטת מיסוי 8369/16
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
ה"ב מק 2/16: תיקון 85 והוראת שעה
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חוזר ביטוח 1438
תאריך פרסום: 20/12/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חוזר 4/16 - פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!
חוזר מס הכנסה 2015/ xx פעילות חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט
תאריך פרסום: 29/11/2016
מקור: עדכוני מסים
לחץ כאן לצפייה בתוכן!